Zuzana Ninisová - Duo Monáda
IČO:46194452
DIČ:1079962653
Rázusova 2327/56,Čadca
prevádzka:Sládkovičova 1972, Čadca
mobil:0902174383
Email:masazeca@gmail.com
.
Anna Ninisová - Duo Monáda
IČO:46194291
DIČ:1078512347
Rázusova 2327/56,Čadca
prevádzka:Sládkovičova 1972, Čadca
mobil:0902812354
Email:masazeca@gmail.com